top of page

Latest News

1 ביוני 2022

השילוח

ההחלטה להפקיע את שואת יהודי אירופה מהכרך הכללי על רצח-עם, ולייחד לה כרך משלה עם יצירה ארוכה אחת, נכונה ונבונה.

השילוח

21 במאי 2022

מקור ראשון

השירים רוויים בכאב גדול ובעוצמה אנושית, ואף שנכתבו במדינות שונות ובתקופות שונות, המילים הזרות מצליחות לפגוש את הקורא ולהפוך את הנידחות לקרבה.

מקור ראשון

4 באפר׳ 2022

תרבות/ ספרים

דווקא בימים שבהם מתחוללת מלחמה נוראה באירופה, עומדת השירה ומכריזה: כך נראה סבלו של האחר, לעולם אל יהיה לבך גס בו, לא תוכל להתעלם.

תרבות/ ספרים

30 במרץ 2022

עיתון 77

אני ממליצה שהאנתולוגיה הזאת, כתב אישום מפורט ומנוקד כלפי המין האנושי כולו, תימצא בכל בית.

עיתון 77

26 במרץ 2022

הארץ

גם כשההזדהות המיידית שלנו מופנית ליהודים ולישראלים, אפשר גם לשמוע שירת אחרים, אפשר ללמוד אותה בבתי-הספר לקרוא אותה בטקסים וכך לסייע לקורבנות וגם להיאבק ברוצחים.

הארץ

9 במרץ 2022

וואלה תרבות

היה לנו חשוב להביא כמה שיותר משוררים, שיהיו גם נשים וגם גברים, שזה אתגר בפני עצמו ובחלק מהתרבויות זה היה ממש בלתי אפשרי.

וואלה תרבות

28 בפבר׳ 2022

בוקר טוב ישראל

אולי בימים אלו של מאבקי כוח, דווקא השירה והספרות יצליחו לאחד בין עמים.

בוקר טוב ישראל

28 בפבר׳ 2022

גם כן תרבות

האסופה הזאת מדברת על חיבור אוניברסלי שמקרב בין תרבויות ועמים. להתחיל מהשואה את המסע של ההיכרות עם רציחות עמים אחרות.

גם כן תרבות

22 בפבר׳ 2022

גומרים הולכים

הספר הזה נועד בשביל להגביר את האמפתיה, את היכולת להתקשר ולהתחבר לעמים אחרים לגמרי, מתרבויות שונות. לראות את הכאב שלהם ולהזדהות ולפעול לעצור את הזוועות.

גומרים הולכים

18 בפבר׳ 2022

  ספרים רבותי ספרים

אנחנו רואים את הנושא של הנצחה בכל העמים
האם ישכחו אותי, האם יזכרו את האהובים שלי שהלכו, האם ישכחו את העם שלי שלא בטוח שישרוד?

  ספרים רבותי ספרים

18 בפבר׳ 2022

אמילי והפרופסור

אמנות ושירה הן עדות לכל דבר. הייתי רוצה שזה ייכנס יותר למיינסטרים של האופן שבו אפשר ללמוד היסטוריה.

אמילי והפרופסור
bottom of page