top of page

  ספרים רבותי ספרים

ציפי גון גרוס

18 בפבר׳ 2022

אנחנו רואים את הנושא של הנצחה בכל העמים
האם ישכחו אותי, האם יזכרו את האהובים שלי שהלכו, האם ישכחו את העם שלי שלא בטוח שישרוד?

bottom of page