top of page

גומרים הולכים

אודי סגל ודני סידס

22 בפבר׳ 2022

הספר הזה נועד בשביל להגביר את האמפתיה, את היכולת להתקשר ולהתחבר לעמים אחרים לגמרי, מתרבויות שונות. לראות את הכאב שלהם ולהזדהות ולפעול לעצור את הזוועות.

bottom of page