top of page

וואלה תרבות

נדב מנוחין

9 במרץ 2022

היה לנו חשוב להביא כמה שיותר משוררים, שיהיו גם נשים וגם גברים, שזה אתגר בפני עצמו ובחלק מהתרבויות זה היה ממש בלתי אפשרי.

bottom of page