מקור ראשון

פנינה גפן

21 במאי 2022

השירים רוויים בכאב גדול ובעוצמה אנושית, ואף שנכתבו במדינות שונות ובתקופות שונות, המילים הזרות מצליחות לפגוש את הקורא ולהפוך את הנידחות לקרבה.